Instituut van de Regio

Wij ondersteunen het Platform voor Plaatselijke Belangen in samenwerking met de Kiesvereniging van de Regio.

Wij brengen de regio in het publieke debat.

Columns

[generator cat=”instituut-columns”]

Publicaties

Hier vindt u ter zijner tijd adviezen, rapporten en boeken.

Onderzoek

Onderzoek wordt gedaan per project. Vanaf 2021 zouden wij een leerstoel en fonds kunnen gaan inrichten.

Opleidingen

(nader in te vullen)

Evenementen

(nader in te vullen)

Instituut

Bestuur

Raad van Advies

Kiesvereniging

Vacatures

Jaarstukken

Burgerparticipatie

dorps- en wijk-raden

inspraak

right to challenge

directe democratie

Gemeente

Sociaal Domein

Fysiek Domein

Openbaar Bestuur

Samenwerkingsverbanden

Waterschap

Landschapsbeheer

Watermanagement

Provincie

Sociaal Domein

Fysiek Domein

Openbaar Bestuur

Staten-Generaal

Tweede Kamer

Eerste Kamer

Ministeries

Koninkrijk

Europees

Comité van de Regio

Europees Parlement

Europese Commissie